ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Viewing domains listed on GoDaddy Auctions

From the Domain Manager, you can view a list of the domain names and their statuses on GoDaddy Auctions®.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell tab at the top of your account, select GoDaddy Auctions® Listings.
 7. View the following:
  • Domain Name — The domain name
  • List Price — The price you listed the domain name for sale on GoDaddy Auctions
  • Last Bid — The amount of the last bid for the domain name
  • End Time — The date and time that the auction will end
  • Status — The domain name's GoDaddy Auctions status

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ