ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing Galleries

You can add multiple photo galleries to your Website Builder project. When viewing your photo galleries, you can switch between them from the Gallery tab.

To Switch Between Photo Galleries in Website Builder

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then click Home. The gallery view displays with a list of your galleries on the Gallery tab.

    NOTE: If you are already logged into your account, you can click Home any time to bring up the gallery view.

  5. Click the name of the gallery you want to view.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ