ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Viewing Graphs in CashParking

On the Dashboard of your CashParking account, you can quickly view graphs for daily revenue, impressions, clicks, RPM, and CTR generated over the last 30 days.

To View Graphs in CashParking

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. To view the graph, click one of the following tabs:
 5. Revenue
  The amount of revenue generated over the last 30 days.
  Impressions
  The number of times visitors saw advertisements on your domains over the last 30 days.
  Clicks
  The number of times visitors clicked advertisements on your domains over the last 30 days.
  RPM
  The average revenue generated for each 1000 impressions of advertisements on your CashParking page.
  CTR
  The relative number of times visitors clicked advertisements on your domains over the last 30 days.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ