ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing orders

You can view orders from the Quick Shopping Cart® invoice list that displays in the main Order Manager page, or by clicking an invoice type option in the Orders menu.

To View Orders (Invoices)

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, click Manage Orders.
 5. On the Order Manager page, all orders (invoices) are displayed in the Invoice list.

  Note: You can view orders based on order status by selecting the type of orders to view in the Search for Orders menu, under Status:

  • Open
  • Closed
  • New
  • Potential Fraud
  • Pending/On-Hold
  • Canceled
  • Refunded
  • Invoiced
  • Shipped
  • Payment Dispute
  • Shipping Error
  • In Process
  • Payment Error

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ