การดูรายงานการตอบสนอง

Express Email Marketing® จะให้รายงานการตอบสนองที่ต่างกันสี่ประเภท ซึ่งยึดถือจากข้อมูลที่ผู้ตอบแคมเปญให้มา

ในการดูรายงานการตอบสนอง

 1. ล็อกอินเข้าสู่ผู้ดูแลบัญชี
 2. คลิกที่ Express Email Marketing
 3. ถัดจากบัญชีที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
 4. เมื่อ Express Email Marketing เปิด ให้คลิกที่แถบ รายงาน แล้วเลือกรายงานที่คุณต้อการจะตรวจทาน:
  • การตอบสนองแคมเปญ: การตอบสนองโดยรวมจะจัดอันดับสำหรับแคมเปญเดี่ยวหรือกลุ่มของแคมเปญ รวมถึงจำนวนของเมลที่ส่งไป จำนวนที่ถูกเปิด ที่ไม่ถูกเปิด ที่ถูกคลิก ที่ย้อนกลับ และจำนวนของการขอเลิกรับเมลที่ถูกสร้างจากแคมเปญ
  • การตอบสนองข้อมูลติดต่อ: ดูอันดับการตอบสนองแบบสะสมของรายการข้อมูลติดต่อที่ยึดถือตามที่อยู่อีเมล สรุปประวัติของข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ คุณสามารถดูประวัติทั้งหมดของผู้ติดต่อเฉพาะรายได้
  • สถิติประชากร: ระบุหมวดหมู่สถิติประชากร เช่น อายุ และกลุ่มที่สนใจที่คุณต้องการจะดูข้อมูลติดต่อ การวิเคราะห์ฐานข้อมูลติดต่อในแง่ของข้อมูลทางสถิตประชากร คุณสามารถดูการวิเคราะห์สถิติประชากรจากแบบฟอร์มการตอบสนองแคมเปญ (วิเคราะห์เฉพาะข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ) หรือจากตัวเลือกสถิติประชาการโดยตรง (วิเคราะห์ข้อมูลติดต่อทั้งหมดของกลุ่มที่สนใจที่เลือกไว้)
  • กลุ่มที่สนใจ: ดูกลุ่มที่สนใจที่คุณต้องการจะดูระดับความเป็นสมาชิก ซึ่งแบ่งโดยเดือน การสุ่มกิจกรรมของกลุ่มที่สนใจ ในแง่ของสมาชิกที่เข้าร่วมและออกในเดือนหนึ่งๆ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร