ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Viewing the Commissions Report

The commission report lets you to see how much you've earned from your storefront over time. The first section displays a graph of commission earned, total revenue, and total number of new customers. The second section displays the orders per day. To see a breakdown of the products sold, use the Product Commissions Report.

To View the Commissions Report

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab.
  3. From the Show or Date menu, select or enter the date range you want to view, and then click View Report.

    Note: You cannot select a time period greater than one year.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ