ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Viewing the Discount Customer Sales Report

The discount customer sales report shows purchases made by customers with discount customer accounts. To learn more about discount customer accounts, see Understanding accounts in the reseller program.

Note: Purchases made by discount customers do not generate commission and therefore do not display in the commission report.

To View the Discount Customer Sales Report

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab, and then from the Domains menu, select Discount Customer Sales.
  3. From the Show or Date menu, select or enter the date range you want to view.

    Note: You cannot select a time period greater than one year.

  4. (Optional) Select a product type to filter by.
  5. Click View Report.

For information, see Managing Discount Pricing for Your Reseller Customers.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ