ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Viewing Traffic for Your CashParking Domains

You can view the traffic statistics and traffic analysis details for individual domains.

To View Your Traffic Statistics

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Reports.
 5. (Optional) Use the links above the list to quickly filter alphabetically or numerically by the first character of the domain name.
 6. Click the domain for which you want to view details.
 7. To change the date range for which statistics display, from the Select Date Range or Starting date and Ending date lists, select a value, and then click Update Report.
 8. To view a different graph, go to the Impressions, Clicks, RPM, or CTR tab.

To View Your Traffic Analysis

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Reports.
 5. (Optional) Use the links above the list to quickly filter alphabetically or numerically by the first character of the domain name.
 6. Click the domain for which you want to view details.
 7. Click Traffic Analysis.

  Note: You can edit the keywords for this domain by clicking Edit Keywords.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ