ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing Your Account's IP Address

If your website isn't displaying live on the Internet, you might need to modify your Website Builder account's IP address. You need your IP address to edit your domain name's A record and point to your website. For more information, see Manage DNS zone files.

Note: You must publish your website at least once for your IP address to display. For more information, see Publishing pages.

To View Your Website Builder Account's IP Address

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. Next to the Website Builder account you want to use, click Manage.

Your IP address displays in the IP Address field.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ