ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing your blacklist

Your blacklisted IP list displays all the IP addresses that are prohibited from placing and processing orders in your Quick Shopping Cart storefront. Customers that access your store from a blocked IP address receive a message notifying them that their IP address was blocked.

IP addresses are blacklisted based on the IP address that served as the source for specific, individual orders. It is important to remember that a single IP address may be home to many of your potential customers.

To View Your IP Blacklist

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Orders section, select Fraud Blacklist.

All blacklisted IP addresses display on the page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ