ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Viewing Your CashParking Domain Names

You can view a list of the domain names in your CashParking® account. On the Domains page, you can filter the list, change the order in which domain names display, collapse the search panel, and change the column size.

For information about CashParking FAQs, see CashParking FAQ.

To View Your CashParking Domain Names

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Click Manage.
 4. Go to the CashParking tab.
 5. Do one or more of the following:
  • To filter alphabetically or numerically by the first character of the domain name, use the links above the list.
  • To change the order in which domain names display, click the column header you want to organize by. For example, to organize the domain names by the amount of revenue they've generated, click the Revenue column.
  • To collapse the search panel, click the arrow that divides the search panel and the list.
  • To change the column size, click the arrow that divides the column and drag it to a new position.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ