ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing your inventory

Quick Shopping Cart can track your product inventory by reducing your stock as items are purchased from your online store. You can also allow products to be backordered and receive email notifications once your inventory reaches a specified threshold.

Quick Shopping Cart tracks inventory on a per-product basis. Enable inventorying on individual Product pages.

To View Your Inventory

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Inventory.

Your product inventory displays.

You can export or import your current inventory from the Tasks menu by clicking either Export Inventory or Import Inventory.

Note: Low inventory thresholds are established on a per-product basis. You can opt to receive an email message each time the low inventory threshold is reached by clicking on the product, and then, in the Inventoried section, entering a value for Email Me When Stock Is, and then clicking OK.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ