ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Visual Studio: Sign Windows drivers with a driver signing certificate

After installing your certificate and creating a PFX file, you need to sign your Windows driver with your certificate. The easiest way to do this is with Visual Studio, though there are other options.

 1. Launch Visual Studio.
 2. In the Solutions Browser, right-click your SLN or VCXPROJ file, and then select Properties.
 3. In the menu on the left, click Driver Signing and then click General.
 4. Complete the following fields, and then click OK:
  Field What to do...
  Sign Mode Select Production Sign.
  Production Certificate Select your PFX file.
  TimeStampServer Type http://tsa.starfieldtech.com

Now when you build your driver, it will be signed using your driver signing certificate.

Next step

 • Start distributing your newly signed file to your users.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ