ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Watch Website Builder 7 videos about basic tasks

These videos will help you build and manage your Website Builder 7 website. They focus on such basic tasks as adding pages, text and images; plus adding links to text or images.

Customizing your Website Builder theme is easy using the application's design tools. See the full article.

Add a web page to your site

Your website should be able to grow as your business grows. This video shows how to add pages to your site in Website Builder 7. See the full article.

Add text to your website

Add text to your website in just a few easy steps. This video shows you how. See the full article.

Edit text on your site

As your business changes, your website needs to keep pace. This video gives step-by-step instructions on how to edit text in Website Builder. See the full article.

Add images to your website

Adding images is a great way to transform a theme into your personal website. This video shows you how to add photos and other graphics to your site.See the full article.

Turn text on your site into links

This video shows you how to turn text into three different types of hyperlinks in Website Builder. See the full article.

Make images on your website clickable

Making images clickable gives your visitors an alternate way to navigate your site. This video shows you how to turn images into two different types of links in Website Builder. See the full article.

Publish your site to the internet

You've created a great site and you're ready to go live. Watch this video to see how easy it is to publish to the internet. See the full article.

More info

Check out these articles to learn more about using Website Builder 7:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ