ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Web browser requirements

With GoDaddy Photo Album, you can design, build, and manage online photo and video galleries; all you need is an Internet connection and a Web browser.

While your specific computer hardware and the type of Internet connection you use can greatly affect the speed of any Web application, you can use GoDaddy Photo Album on virtually any system, regardless of the type of Internet connection you use. GoDaddy Photo Album works with dial-up, DSL, or high-speed Internet connections.

You can create and view photo and video galleries with the following Web browsers:

PC Users:

  • Internet Explorer® v6.0 or later
  • Firefox™ v3.0 or later
  • Any number of common Web browsers
  • Google Chrome® Latest Version

Mac Users:

  • Safari™ 4.x or higher
  • Google Chrome® Latest Version

GoDaddy Photo Album might not work properly with beta versions of Web browsers.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ