ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Website Builder 7 Favicon Supported Browsers

The Business and Business Plus versions of Website Builder let you add favicons to your website (more info). However, the favicon only displays for visitors if they're using supported browsers:

Browser Oldest version supported
Chrome 26
Internet Explorer 9 1
Firefox 19
Safari 6 (using at least Snow Leopard/version 10.6)

1 Internet Explorer versions 9 and 10 support ICO files, but they do not get resized.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ