ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Website Makeover overview

Professional Web Services Website Makeover is a service exclusively for GoDaddy customers. We give your existing website a new look by applying the latest Website Builder design features. While that happens, your site remains open for business. Once you OK the design, we'll finish creating your new site and swap it into your Website Builder product. After you approve the site to be published, it will replace your old site.

As a Website Makeover customer, you will receive an expert consultation to choose the appropriate theme, layout and color options for your site makeover. We’re doing our part to help you update your outdated sites and stores get a fresh, mobile-ready site to improve your overall online presence.

Website Makeover offers:

  • Migration of your existing Website Builder v6 site to v7
  • Migration of your existing content into an updated layout in v7, which is mobile-friendly
  • Free customer consultation

Website Makeover does not offer:

  • New content or updates to content, copy, or images from existing website
  • New functionality or features, or new design elements
  • Customization beyond existing v7 theme capabilities
  • Adding forms or navigation fields, adding a blog, etc.

Note: If you are in need of a new site design or feature updates, you may be interested in a new Professional Web Services Site or Store Design Service, rather than a makeover.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ