ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What are 301 and 302 redirect pages?

You can forward or mask a domain name to redirect it to another website. You can use either a 301 or 302 redirect.

When you redirect your domain name using a 301 redirect, it sends visitors to the specified site with a "301 Moved Permanently" HTTP response. The HTTP 301 response code tells user-agents (including search engines) the location has permanently moved.

Note: If you use a 301 redirect, you can remove the redirect or change it at any time.

A 302 redirect sends visitors to the specified site indicating a "302 Found" HTTP response. The HTTP 302 response code tells user-agents (including search engines) that the location has temporarily moved.

A 301 redirect can provide a long-term solution by pointing your domain names to business or affiliate sites. A 302 redirect points your domain name to a temporary page while you build your permanent website. The specific redirects help the search engines distinguish how long your website can be viewed at the current location.

Further Resources

Using 301 Page Redirects
Create URL redirects
Manually forwarding or masking your domain or subdomain


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ