ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

What are account notifications?

When you log in to godaddy.com, we'll alert you if there's something you need to manage on your account. We only alert you to important things, like when your credit card needs to be updated or your domain is expiring. Don't worry — we'll also send you an email about these notifications to make sure you know when your GoDaddy account needs your attention.

What are the different types of notifications?

We'll alert you when:

  • Your payment method is going to expire.
  • Your GoDaddy domain or products are going to expire.
  • There are new ways to be notified about your account, such as SMS.

Where can I see my notifications?

Notifications are displayed in the top-right corner, next to the person icon. Click the notifications icon to see them.
account notifications icon

When will you alert me about my account?

We'll alert you 30-90 days before your products or payment methods are going to expire. As a visual reminder, the notification will go from yellow to red when you get closer to the expiration date.

How long does it take for my notifications to update once I've made a change?

It takes up to 24 hours for notifications to update after you've made a change to your payment method or products.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ