ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What are business apps from Microsoft?

Business apps are part of Microsoft's Business Premium offerings. These apps are designed to increase productivity and enhance communication, and they're included with your Business Premium account.

Watch a short video about the apps farther down the page.

  1. Sign in to Office 365. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select the app you wish to work with.
    Office 365 Business Apps

Microsoft Bookings
Stay on schedule with Microsoft Bookings, an online and mobile app for small businesses who use appointments, such as hair salons or dental offices. Learn more about using Microsoft Bookings.

Outlook Customer Manager
Track and grow relationships with customers. Outlook Customer Manager adds functionality to Outlook to show customer communication history, surface important tasks and reminders, and track deal activities all in one place. Since it's built into Outlook, there's no need to install or learn new software, and it relies on existing data in emails, calendar, Teams, and the Office Graph. Learn more about Outlook Customer Manager.

Note: Outlook Customer Manager will be retired on June 30, 2020.

MileIQ
Automatically record your drives so you can log every deductible or reimbursable mile. Once drives are recorded, use MileIQ's mobile app and web dashboard to view, classify, edit and report miles. Learn more about using MileIQ.

Shifts
Available through Microsoft Teams, Shifts is a cloud-based platform for employees whose job requires them to be on their feet or on the go like waiters or bus drivers. Shifts helps business owners create and manage work shifts, clock-in/clock-out, share files, and communicate important information to members of their team. Learn more about using Shifts.

Show me


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ