ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What are Certified Domains?

A Certified Domain lets people know that GoDaddy has formally certified the domain's registration. Read on for answers to your questions about getting started with domain certification.

A Certified Domain provides visible evidence (in the form of the Domain Origination Certified seal) that a domain has been validated and its registrant's credentials have been verified. For this reason a Certified Domain is useful to owners of business websites and other sites that offer transactions and other activities of a sensitive nature. All site owners, however, can improve their site's legitimacy and trustworthiness by displaying the Domain Origination Certified seal.

How can I add Certified Domain to my domain?

You can add domain certification to your domain in one of 3 ways:

 1. Certified Domain can be purchased directly through our main menu. When you purchase this service directly, you are asked for the domain name (whether already registered or a new registration) for which the certification will be requested. When you complete the purchase, we automatically issue a request for validation of the domain and the certification process is on its way.
 2. From the Domain Manager, you can upgrade an existing domain to include domain certification.
 3. You can apply a previously-purchased domain certification credit to a domain that you currently have registered with us. To use a previously-purchased domain certification credit and request a certificate:
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Certified Domains.
  3. Click Setup Account next to the New Account you want to use.
  4. In the Domain field, enter the domain name you want to certify.
  5. Click OK twice to complete the request.

Regardless of the method used to request domain certification, the verification process starts immediately. For the next step in the certification process, see Certified Domains: Authorization and validation process.

Note: Certified Domains are currently unavailable for .au domain names.

Can I apply Certified Domain to ANY domain?

Anyone who has a domain registered with us can apply for a Certified Domain and the domain being certified must be registered through us. To successfully process the application and issue the seal, however, we must be able to verify that you do indeed control the domain in question. We also must be able to verify your contact information through our telephone verification process.

NOTE: The automated message that is part of the telephone verification step is provided in English only. The requester, therefore, must be able to understand the message to perform the necessary actions.

Note: Certified Domains are currently unavailable for .au domain names.

What duration is a Certified Domain?

Currently, we offer Certified Domain validation for domains registered with GoDaddy for one-, two-, three-, four-, five-, or ten-year durations.

NOTE: Once the certificate has been issued to your domain, certification will lapse when the associated domain expires or if the certification is not renewed on its expiration date, whichever occurs first.

How do my customers know that my domain is certified?

When domains pass our validation process, we add a Domain Origination Certified seal to the domain's Whois listing. You can also add the seal to the website for the certified domain, showing website visitors that the domain passed GoDaddy's validation process.

Note: Certified Domains are currently unavailable for .au domain names.

What's the difference between Certified Domain and an SSL Certificate?

An SSL certificate enables a secure, encrypted connection between a visitor's Web browser and a website's server and keeps transactions safe from tampering and interception. A Certified Domain shows website visitors that the registration and control of the website's domain name were validated. A Certified Domain does not establish a secure connection and it does not provide credit card transaction processing. Both SSL certificates and Certified Domains include verification of the requester's contact information and domain registration control.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ