ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

What are Code Signing and Driver Signing certificates?

Code Signing certificates attach a digital signature to code to validate that the content has not been altered since it was signed and distributed. Code signing works with software components, macros, firmware images, configuration files, and other types of content.

Browsers and operating systems are continually improving security measures, and many currently scan downloaded files to check for code signatures.

For more information, see Microsoft®'s Introduction to Code Signing.

Driver Signing certificates (also know as kernel-mode Code Signing certificates) are identical to Code Signing certificates, except they are specifically designed to secure code from Windows® hardware drivers and operating systems. Driver Signing certificates are required to sign all drivers on any Windows Vista® operating system or later.

For more information, see Microsoft's Driver Signing article.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ