ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What are DMCA claims?

The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is a United States copyright law that implements 1996 treaties of the World Intellectual Property Organization (WIPO). A DMCA claim occurs when someone suspects a website of copyright infringement.

To avoid liability, the DMCA requires hosting providers to remove or disable access to potentially infringing content upon receipt of a complete infringement claim.

To avoid having your server or customers' websites suspended, you are required to act to immediately resolve DMCA claims. It's important you keep an accurate email address and phone number on your account so we can contact you in the case a DMCA claim is filed. If you have legal questions about the DMCA, you should retain your own legal counsel.

Please be aware that if we receive a complete DMCA claim concerning content on an account you host, and you do not act quickly to resolve the issue, it might be necessary for us to disable access to your hosting account to remain in compliance with the DMCA.

Unfortunately, we can't suspend your customers' individual hosting accounts. To comply with DMCA, our only option is to suspend the entire Reseller Hosting account, including all of the customers' accounts it supports.

If you have any questions relating to our Copyright Infringement Policy please contact us via email at CopyrightClaims@GoDaddy.com.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ