ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What are DNS templates?

You can create DNS templates to store sets of DNS information that you can easily apply to domain names. This saves you time by automatically configuring domain names' DNS, instead of you manually entering the settings for each domain name you want to use.

For example, a webmaster might have one template for all of his customer's domain names to point them to his server with GoDaddy, and another template for all of his personal domain names to point to another company.

For more information on using templates, see Manage DNS Templates.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ