ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วคืออะไร

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นบริการที่จะพยายามช่วยให้คุณได้รับชื่อโดเมนเมื่อชื่อโดเมนนั้นพร้อมให้จดทะเบียน ซึ่งรวมการเป็นสมาชิกการตรวจสอบโดเมน, การเป็นสมาชิก GoDaddy Auctions®, $10 สำหรับการประมูลครั้งแรก และการจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นเวลา 1 ปี

การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับชื่อโดเมนนั้น ผู้จดทะเบียนปัจจุบันอาจต่ออายุชื่อโดเมน หรือเราอาจจดทะเบียนให้คุณไม่สำเร็จ

กระบวนการการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้รับผลกระทบจากหลายตัวแปร ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้ได้ชื่อโดเมนจากการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และการประมูลนั้นอาจเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว กระบวนการนี้มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับชื่อโดเมนที่กำลังจะหมดอายุที่ GoDaddy®

 1. คุณจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถสั่งซื้อการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้ก่อนที่จะหมดอายุ แม้ว่าแต่ละโดเมนอาจมีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้มากกว่าหนึ่งรายการ แต่คุณสามารถใส่การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้เพียงหนึ่งรายการในโดเมนหนึ่ง ๆ เท่านั้น ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้ที่
 2. คุณตรวจสอบชื่อโดเมน การเป็นสมาชิกการตรวจสอบโดเมนฟรีช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วและรับการแจ้งทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน สถานะ วันหมดอายุ หรือเนมเซิร์ฟเวอร์

  เมื่อการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วมาถึง วันที่มี ผู้รับคำขอจดทะเบียนจะปล่อยชื่อโดเมนสู่สาธารณะ เราจะพยายามให้ได้ชื่อโดเมนผ่านการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในวันดังกล่าว "สถานะที่มี" ของโดเมนไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้ชื่อโดเมนนั้น

 3. หมายเหตุ: วันที่ใช้งานได้จะได้รับการคำนวณโดยใช้วันที่หมดอายุ ช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุ และช่วงกู้คืนของชื่อโดเมน หากใช้ได้

 4. ชื่อโดเมนหมดอายุและเข้าสู่การประมูล เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุ ชื่อโดเมนนั้นจะเข้าสู่การประมูลสาธารณะเป็นเวลา 10 วันที่การประมูลของ GoDaddy คุณต้องเข้าร่วมการประมูลจนกว่าการประมูลจะสิ้นสุดลง

  ต่อไปนี้คือวิธีการประมูล:
  • หากคุณจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นคนแรก เราจะระบุราคาประมูลเริ่มต้นให้คุณไว้ที่ $10 แล้วส่งอีเมลเกี่ยวกับการประมูลถึงคุณ
  • หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าคุณ เราจะส่งอีเมลเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มราคาประมูล ใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น หรือขอรับเงินคืนจากฝ่ายสนับสนุนของเราได้

   หมายเหตุ: เรารวมเฉพาะราคาประมูลเริ่มต้น $10 ไว้ในราคาการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประมูลเพิ่มเติม

  • หากคุณไม่ได้เป็นคนแรกในการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว เราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับการประมูลไปให้เพื่อให้คุณเริ่มประมูลราคาได้

   หมายเหตุ: การซื้อการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้รวมราคาประมูลเริ่มต้น $10 ไว้แล้ว คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประมูลเพิ่มเติม

 5. การประมูลสิ้นสุดลง ถึงแม้คุณจะชนะการประมูล ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ต่อไปอีก 2-3 สัปดาห์

  รายละเอียดเป็นดังนี้:
  • หากคุณชนะ แต่ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันต่ออายุชื่อโดเมน เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล
  • หากคุณชนะและผู้ลงทะเบียนไม่ได้ต่ออายุชื่อโดเมน เราจะดำเนินการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน แล้วย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีของคุณภายใน 45 วัน ชื่อโดเมนของคุณจะจดทะเบียนกับเราเป็นเวลา 1 ปี นับจากเวลาที่ชื่อโดเมนเข้าไปยังบัญชีของคุณ
  • หากคุณไม่ชนะ หรือหากผู้ลงทะเบียนปัจจุบันต่ออายุชื่อโดเมน คุณสามารถขอรับเงินคืนจากฝ่ายสนับสนุนของเรา หรือใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น ไม่จำกัดเวลาสำหรับการโอนย้ายการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และผลิตภัณฑ์นี้ไม่หมดอายุ ดู

สำหรับชื่อโดเมนที่กำลังจะหมดอายุที่นายทะเบียนอื่น

 1. คุณจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถสั่งซื้อการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้ก่อนที่จะหมดอายุ แม้ว่าแต่ละโดเมนอาจมีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้มากกว่าหนึ่งรายการ แต่คุณสามารถใส่การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้เพียงหนึ่งรายการในโดเมนหนึ่ง ๆ เท่านั้น ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้ที่
 2. เราตรวจสอบชื่อโดเมนทุกวัน ระบบของเราตรวจสอบสถานะของชื่อโดเมนทุกวันจนกว่าผู้ดูแลข้อมูลจดทะเบียนจะปล่อยชื่อโดมนดังกล่าว ผู้รับคำขอจดทะเบียนทุกรายจะแสดงรายชื่อโดเมนและเวลาที่จะปล่อยทุกวัน คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของชื่อโดเมน สถานะ วันหมดอายุ หรือเนมเซิร์ฟเวอร์ได้ในบัญชีการตรวจสอบโดเมน
 3. เราจะพยายามเก็บชื่อโดเมน เมื่อการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วถึง วันที่มี ผู้รับคำขอจดทะเบียนจะปล่อยชื่อโดเมนออกสู่สาธารณะ ในเวลานี้ เราจะพยายามรับชื่อโดเมนผ่านทางการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และเราจะยังคงพยายามต่อไปจนกว่าเราหรือผู้จดทะเบียนรายอื่นจะได้รับชื่อโดเมนไป
 4. หากเราได้ชื่อโดเมนนั้น

  • หากคุณเป็นลูกค้าที่จองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วเพียงรายเดียว เราจะให้ชื่อโดเมนนั้นแก่คุณโดยไม่ต้องมีการประมูล
  • หากมีผู้จองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วหลายราย เราจะเชิญทุกคนเข้าร่วมการประมูลแบบส่วนตัว ซึ่งจะมีเพียงผู้จองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้
   • หากคุณจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นคนแรก เราจะระบุราคาประมูลเริ่มต้นให้คุณ $10 แล้วส่งอีเมลเกี่ยวกับการประมูลถึงคุณ หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าคุณ เราจะส่งอีเมลเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มราคาประมูล ใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น หรือขอรับเงินคืนจากฝ่ายสนับสนุนของเราได้

    หมายเหตุ: เรารวมเฉพาะราคาประมูลเริ่มต้นไว้ในราคาการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประมูลเพิ่มเติม

   • หากคุณไม่ได้เป็นคนแรกในการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว เราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับการประมูลไปให้เพื่อให้คุณเริ่มประมูลราคาได้

    หมายเหตุ: การซื้อการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้รวมราคาประมูลเริ่มต้น $10 ไว้แล้ว คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประมูลเพิ่มเติม

  หากเราไม่ได้ชื่อโดเมนนั้น

  เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อว่าการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วไม่สำเร็จ คุณสามารถขอรับเงินคืนจากฝ่ายสนับสนุนของเรา หรือใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น ไม่จำกัดเวลาสำหรับการโอนย้ายการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และผลิตภัณฑ์นี้ไม่หมดอายุ ดู

 5. หากชื่อโดเมนเข้าสู่การประมูลและการประมูลสิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะขึ้นอยู่กับผลของการประมูล
  • หากคุณชนะ เราจะดำเนินการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนและย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีของคุณภายใน 45 วัน ชื่อโดเมนของคุณจะจดทะเบียนกับเราเป็นเวลา 1 ปี นับจากเวลาที่ชื่อโดเมนเข้าไปยังบัญชีของคุณ
  • หากคุณไม่ชนะ คุณสามารถขอรับเงินคืนจากฝ่ายสนับสนุนของเรา หรือใช้เครดิต การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว กับชื่อโดเมนอื่น ไม่จำกัดเวลาสำหรับการโอนย้ายการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และผลิตภัณฑ์นี้ไม่หมดอายุ ดู

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ