ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

ส่วนหัวของอีเมลคืออะไร

ข้อความอีเมลทุกฉบับจะมีกลุ่มข้อความที่ด้านบนสุดซึ่งเรียกว่า ส่วนหัว ส่วนหัวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความซึ่งรวมถึงข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดการกับข้อความในขณะที่เคลื่อนย้ายจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไคลเอ็นต์อีเมลจำนวนมากไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนหัวตามค่าดีฟอลต์

ในการดูข้อมูลส่วนหัวแบบเต็มโดยใช้ไคลเอ็นต์อีเมลที่ต่างกัน:

Outlook 2010

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากเมนู File (ไฟล์) เลือก Info (ข้อมูล)
 3. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ)

Outlook 2007 หรือเวอร์ชั่นเก่ากว่า

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากเมนู View (มุมมอง) เลือก Options (ตัวเลือก)

ในหน้าต่าง Message Options (ตัวเลือกข้อความ) ส่วนหัวจะแสดงในฟิลด์ Internet Headers (ส่วนหัวอินเทอร์เน็ต)

Outlook Express

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากเมนู File (ไฟล์) เลือก Properties (คุณสมบัติ)
 3. ในหน้าต่าง Message Properties (คุณสมบัติข้อความ) ให้ไปที่แท็บ Details (รายละเอียด)

ส่วนหัวจะแสดงในฟิลด์ Internet Headers for this Message (ส่วนหัวอินเทอร์เน็ตของข้อความนี้)

Outlook Web Access

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากเมนู ไอคอนข้อความ (More actions (การดำเนินการเพิ่มเติม)) ให้เลือก View message details (ดูรายละเอียดข้อความ)

ข้อมูลหัวกระดาษจะแสดงหน้าต่าง รายละเอียดข้อความ ที่จะปรากฎขึ้น

Windows Live Hotmail

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. คลิกที่ "..." บนแถบเมนูแล้วเลือก View Message Source (ดูที่มาข้อความ)
 3. คัดลอกและวางเนื้อหาทั้งหมดลงใน Notepad แล้วบันทึกเป็นไฟล์ TXT

Eudora

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. ใน Message Toolbar (แถบเครื่องมือข้อความ) คลิกที่ไอคอน Header (ส่วนหัว) เพื่อแสดงข้อมูลส่วนหัว

ส่วนหัวจะแสดงที่ด้านบนของข้อความอีเมล

Netscape

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากเมนู View (มุมมอง) เลือก Message Source (ที่มาข้อความ)

ส่วนหัวจะแสดงที่ด้านบนของข้อความอีเมล

อีเมลทางเว็บไซต์

 1. เปิดข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากรายการดรอปดาวน์ More Actions (การดำเนินการเพิ่มเติม) เลือก View Full Header (ดูหัวกระดาษแบบเต็ม) และจากนั้น คลิก Apply (ใช้)

คำสั่งนี้จะส่งอีเมลเป็นไฟล์แนบ .EML โดยอัตโนมัติ

Apple Mail

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลส่วนหัว
 2. จากเมนู View (มุมมอง) เลือก Messages (ข้อความ) และจากนั้นเลือก Long Headers (ส่วนหัวแบบยาว)

ส่วนหัวจะแสดงที่ด้านบนของข้อความอีเมล


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ