ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What are GoDaddy Pro Sites IP addresses?

Here is the list of all GoDaddy Pro Sites IP addresses. You may need to list these IP addresses when you need to whitelist GoDaddy Pro Sites in order to add a website to your dashboard or backup a website successfully.

GoDaddy Pro Sites uses CloudFlare as the authoritative DNS. In rare cases, where white listing our IP addresses is not enough, you can also white list the CloudFlare IP addresses that show up in your logs.

GoDaddy Pro Sites Clone IPs:

 • 34.211.180.66
 • 54.70.65.107
 • 34.210.224.7
 • 52.41.5.108
 • 52.35.72.129

GoDaddy Pro Sites management IPs:

 • 54.191.137.17

GoDaddy Pro Sites Backup and other services IPs:

 • 35.162.254.253
 • 52.11.12.231
 • 52.11.29.70
 • 52.11.54.161
 • 52.24.142.159
 • 52.25.191.255
 • 52.34.126.117
 • 52.34.254.47
 • 52.35.82.99
 • 52.36.28.80
 • 52.39.177.152
 • 52.41.237.12
 • 52.43.13.71
 • 52.43.76.224
 • 52.88.96.110
 • 52.89.155.51
 • 54.187.92.57
 • 54.191.32.65
 • 54.191.67.23
 • 54.191.80.119
 • 54.191.135.209
 • 54.191.136.176
 • 54.191.148.85
 • 54.191.149.8
 • 52.26.122.21
 • 52.24.187.29
 • 52.89.85.107
 • 54.186.128.167
 • 54.191.40.136
 • 52.88.119.122
 • 52.89.94.121
 • 52.25.116.116
 • 52.88.215.225
 • 54.186.143.184
 • 52.88.197.180M
 • 52.27.171.126
 • 34.211.178.241
 • 52.24.232.158
 • 52.26.187.210
 • 52.42.189.119
 • 54.186.244.128
 • 54.71.54.102
 • 34.210.35.214
 • 34.213.77.188
 • 34.218.121.176
 • 52.10.190.191
 • 52.10.225.96
 • 52.11.187.168
 • 52.25.139.76
 • 52.43.127.200
 • 54.191.108.9
 • 54.70.201.228
 • 44.224.174.169
 • 52.32.57.81
 • 44.225.177.160
 • 34.223.186.249
 • 44.224.135.238
 • 44.226.111.14
 • 44.225.203.104
 • 44.226.100.122
 • 44.224.250.144
 • 44.225.118.211

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ