ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What are Internationalized Domain Names (IDNs)?

Internationalized Domain Names (IDNs) are foreign language domain names that include non-ASCII characters. You can register an IDN using the native language characters (non-ASCII characters) or standard punycode character (ASCII characters) format. If you enter the language characters, we convert it to punycode and register the punycode version with the registry.

To view characters in an IDN, you must adjust your language settings in your Web browser. If you can't see the characters, you might need to install a foreign language pack.You can review the Help section in your Web browser for details on how to do that.

If you need to view the ASCII character translation for your IDN, you can edit the columns in your Domain Manager to show the ASCII translations.

More info

  • Some domain names, such as ccTLDs, do not allow IDN registrations.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ