ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Digital Marketing Suite วิธีใช้

What are local business listings?

Local business listings are crucial for boosting your local search presence in search engines.

This video explains what local business listings are and how to use them to reach your customers.

This video is Lesson 6 of the How-To series for Marketing Basics with GoDaddy

Online marketing is an important key to growing your business, and there are a lot of options out there. Let’s take a look at one of the easiest ways to reach and win more customers: local business listings.

If you have a brick-and-mortar business or a local service area you’ll want your business information on as many online directories, maps, and review sites as possible. Google My Business, Google Maps, Yelp, Bing, Foursquare - these are just some of the many places you’ll want your business to appear. And most are free!

Search engines pull information from these sites and display it under your web address for local search results. It’s possible that without any effort on your part, your business is already on some of them. But is it accurate?

To know for sure, do a web search on your company’s name and locale to see where it shows up. Equally important is figuring out where you’re not showing up. How? One quick way is to search for competitors in your area. You’ll want to be sure you’re on every site and app they are.

Where ever your business is listed, be sure to claim it. This process varies from site to site, but basically involves creating a business user account and then verifying you own the business.

Claiming your business allows you to update and enhance your listing and respond to customer reviews. And some listing sites can provide you with valuable metrics, such as user views and customer leads.

Speaking of reviews, studies show the majority of consumers trust online reviews as much as they do word-of-mouth recommendations. Encourage your happy customers to share their experience on a review site.

And don’t let negative reviews ruin your day. View them as opportunities - to reach out to dissatisfied customers and try to win back their business. Try to keep an open mind, too. If their point is valid, embrace it to make your business even better!

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

hblond's Avatar
What are "Business sections" in GoCentral

6 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

SonicWebStudios's Avatar
What happened to premium listings?

1 การตอบกลับ

Last posted 7 months ago.

BenjaminO's Avatar
Godaddy Local Business

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

Muse's Avatar
Don't Forget Google My Business, Bing Places and Yelp

2 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน