ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

What are Office apps?

Microsoft 365 Office and Business apps help you get more done, wherever you are. All Microsoft 365 plans include mobile and web-only versions of Office apps. With Business Premium plans or greater, you can also install these apps on your devices and get access to additional Business apps. Compare email plans to find the right fit for you.

This video is part of the How-To series for setting up email.


  1. Sign in to Microsoft 365. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select the menu and choose the app you wish to work with.
    Microsoft 365 Business Apps

Office apps

Note: If your screen size is bigger than 10.1 inches, you'll need a license to edit desktop Office apps. Each user account includes one license.

Word

Make better documents with Microsoft Word, a full-featured word processing program that lets you create, edit, share and publish your work. Learn more about using Word from Microsoft.

Excel

Manage, visualize and analyze data with Microsoft Excel. You can create spreadsheets, access calculation and graphics tools, and collaborate with others on workbooks. Learn more about using Excel from Microsoft.

Outlook

Stay organized and connected with Microsoft Outlook. Outlook is a calendar and email program that lets you create and send emails, manage tasks and plan your schedule. Learn more about using Outlook from Microsoft.

OneNote

Start your digital notebook with Microsoft OneNote. OneNote is a free-form note-taking app that lets you format notes, draw, share and stay organized. Learn more about using OneNote from Microsoft.

PowerPoint

Take your presentations to the next level with Microsoft PowerPoint. Create, share, and co-author professional presentations in the app. Learn more about using PowerPoint from Microsoft.

Business apps

Bookings

Stay on schedule with Microsoft Bookings, an online and mobile app for small businesses who use appointments, such as hair salons or dental offices. Bookings is only available with Premium plans. Learn more about using Bookings from Microsoft.

Planner

Organize and plan projects with Microsoft Planner. You can assign tasks, track progress, and chat with team members in the app. Planner is available with Online Essentials, Premium, and higher plans. Learn more about using Planner from Microsoft.

Related step

More info