ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What Are 'Organic' Versus Paid Search Engine Listings?

Most major search engines display a combination of organic and paid search results when answering users' queries.

The organic are the main results — often labeled "Web Results" or something similar. Paid listings are displayed separately on search result pages and generally listed as "Sponsored" results.

Example Search

The organic search results returned by a search engine for a given search keyword are generated through intricate ranking calculations that determine the relative relevance of the Web pages listed in the search engine's index in relation to the entered keywords along with a multitude of other factors. These organic results are the "true" output of the calculations that comprise a search engine's ranking algorithm. A high organic search engine ranking can only be attained through effective search engine optimization (SEO). Occasionally, certain Web sites automatically rank highly for very particular, non-competitive keywords.

Paid search engine advertising offers an alternative or companion to positioning a Web site for organic search engine listings. Most paid search engine advertising is built around the so-called pay-per-click (PPC) concept. Simply put, PPC allows advertisers (i.e., Web site/business owners) to bid for the top ranking for a given keyword. The advertiser that places the highest bid is ensured the top ranking for that keyword until he/she is outbid. The second-highest bid is secured the number 2 ranking; the third-highest bid claims the 3rd spot, etc.

If you are willing to pay for it — and perhaps even engage yourself in bidding wars with other advertisers — PPC can be an enticing option. Many large-scale e-businesses rely on a combination of paid advertising and targeted SEO.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ