ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What are Premium Domain Names?

Premium domain names are short, memorable, easy-to-spell names that end in a popular extension like .com. These domains tend to cost a lot more than normal domains, because they are more likely to drive traffic to a website.

If you search for a premium domain name that's already registered, we perform a basic search using the name you entered and provide a list of alternate domain names you might be interested in registering. On the Premium Domains tab, we list domain names for sale by their owners. You can purchase them through us.

To purchase a premium domain name, simply add it to your shopping cart and proceed through checkout. There are two fees: a transfer fee and a registration fee. We purchase the domain name for you and it will briefly move into a holding account. We will then transfer it to your account and add one year to the existing registration period. We charge subsequent renewals at the normal renewal price, unless a premium domain has special renewal pricing. You can access the domain name in your account after we complete the transfer process.

Note: Sales tax is applicable to premium domain names.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ