ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What are Pro Sites IP addresses?

Here is the list of all Pro Sites IP addresses. You may need to list these IP addresses when you need to whitelist Pro Sites in order to add a website to your dashboard or backup a website successfully.
Pro Sites uses CloudFlare as the authoritative DNS. In rare cases, where white listing our IP addresses is not enough, you can also white list the CloudFlare IP addresses that show up in your logs.

 • 35.162.254.253
 • 52.11.12.231
 • 52.11.29.70
 • 52.11.54.161
 • 52.24.142.159
 • 52.25.191.255
 • 52.27.181.126
 • 52.34.126.117
 • 52.34.254.47
 • 52.35.82.99
 • 52.36.28.80
 • 52.38.106.97
 • 52.39.177.152
 • 52.41.230.148
 • 52.41.237.12
 • 52.42.126.166
 • 52.43.13.71
 • 52.43.76.224
 • 52.88.96.110
 • 52.89.155.51
 • 54.148.73.118
 • 54.186.37.105
 • 54.187.92.57
 • 54.191.32.65
 • 54.191.67.23
 • 54.191.80.119
 • 54.191.135.209
 • 54.191.136.176
 • 54.191.137.17
 • 54.191.148.85
 • 54.191.149.8
 • 52.26.122.21
 • 52.24.187.29
 • 52.89.85.107
 • 54.186.128.167
 • 54.191.40.136
 • 52.24.62.11
 • 52.88.119.122
 • 54.191.148.225
 • 54.191.151.18
 • 52.89.94.121
 • 52.25.116.116
 • 52.88.215.225
 • 54.186.143.184
 • 52.88.197.180
 • 52.27.171.126

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ