ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What Are Rich Snippets?

It can be difficult to set yourself apart from the rest of the world when it comes to your search engine ranking. Incorporating rich snippet code into your website gives your search results a unique look, and shows the relative content from your site right in the search results. This can increase click-thru rates dramatically.

Rich Snippets are small previews of relevant information on your website that display in the search results when someone does a search. Rich snippets tell the search engines more about your website and what content you have on your pages. When the search engines return a list of relevant results, your rich snippet information will appear and give them a preview of what they can expect to see on your site.

Here are a few examples of rich snippets and what they display:

  1. Authorship — Displays the author’s name, picture, and a link to more articles written by them.
  2. Local Business — Displays address and phone number of your business.
  3. Events — Displays time, title, and location of your event in search results.
  4. Video search — Displays a thumbnail preview of your video in search results.

By adding rich snippets to your website, you are helping search engines deliver more relevant results and making your results stand out. When viewing search results, a visitor can instantly see why your website was included.

Adding rich snippet code to your website increases traffic and lowers bounce rates because visitors already know what to expect when they reach your website. It’s a great way to set yourself apart on the search results and increase traffic to your website.

For more information, see Adding rich snippets code to your website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ