ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What are second-level domains (SLD) and country code second level domains (ccSLD)?

A second-level domain (SLD) is the portion of the domain name that is located immediately to the left of the dot and domain name extension. Example 1: The SLD in coolexample.com is coolexample. Example 2: The SLD in coolexample.co.uk is still coolexample. You define the SLD when you register a domain name.

A country code second-level domain (ccSLD) is a domain name class that many country code top-level domain (ccTLD) registries implement. The ccSLD portion of the domain name is located between the ccTLD and the SLD. Example: The ccSLD in coolexample.co.uk is .co.

See

for more informtion.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ