ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What are SMTP Relays?

You know SMTP has something to do with email, but you're not sure what. This video and the information below explains what Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is and how it works.

SMTP Relays lets you send email messages through your email account using your existing email client. For example, if you are using Microsoft Outlook, you can continue to use Outlook to compose and send email messages. However, the actual email messages are processed through our SMTP relaying services. This lets you use your professional looking "sales@coolexample.com" email address from any client you wish (and bypass ISP restrictions on your outbound email messages).

Our SMTP relay service is provided to you as part of your email account. Your email account includes 250 SMTP relays, per mailbox, per day. These relays are only used when sending email messages from an email client such as Microsoft Outlook©. Sending email messages from Workspace Webmail will not use SMTP Relays.

Your SMTP Relay limit can be reset once each day based on a rolling 24 hour period. If you need more than 250 relays for your mailbox, you can purchase additional SMTP relays (in packs of 50). You can use a maximum of 500 SMTP relays, per day, per email account. If you want to use more than 500 relays per day, you can distribute SMTP relays across multiple email accounts.

With Workspace Webmail, you are restricted to 100 email addresses (including To, Cc, and Bcc) per email message, regardless of the number of SMTP relays you have per day. For more information, see Email Account Limitations.

Note: These limitations do not apply to Exchange email addresses.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ