ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

What are SMTP relays?

SMTP relays send messages through your email account using your existing email client. For example, if your Workspace Email account is set up on Outlook, you can continue to use Outlook to compose and send messages, but the actual messages are processed through our SMTP relaying services. This lets you use your professional looking email address from any client you wish (and bypass ISP restrictions on your outbound email messages).

Our SMTP relay service is provided to you as part of your email account. Your email account includes 500 SMTP relays, per mailbox, per day. These relays are only used when sending messages from an email client, such as Outlook. Sending messages from Workspace Webmail doesn't use SMTP relays.

Your SMTP relay limit can be reset once each day based on a rolling 24 hour period. You can use a maximum of 500 SMTP relays, per day, per email account.

With Workspace Webmail, you can include up to 100 email addresses (including To, Cc, and Bcc) per email message, regardless of the number of SMTP relays you have per day. For more information, see Email Account Limitations.

Note: These limitations do not apply to Microsoft 365 email addresses.

More info