ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What are the system requirements for Fax Thru Email?

The Fax Thru Email service is a Web-based application that lets you send fax messages from the service's Web browser interface or from any email program. You are not required to download any software to use the Fax Thru Email service.

Web Browser Requirements

Fax Thru Email is designed for the Microsoft Internet Explorer, and also supports Firefox and Netscape browsers.

  • Internet Explorer 6.0 or later (7.0 recommended)
  • Netscape® 7.1 or later (7.2 recommended)
  • Firefox 2.0 or later
  • On the Mac OS, you can use Fax Thru Email using the Safari browser (v2.0 or later)for Mac OS.

Email Program Requirements

You can use any email program that allows you to include file attachments to an email message. You must have a valid email address to use this service.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ