ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What are websites from Professional Web Services?

Professional Web Services builds websites to your specifications. There are a variety of Web design plans to choose from that allow you to dictate many aspects of your site, such as layout, color schemes, and organization. We construct your website for you. All you need to do is supply content, such as photos and text. The Professional Web Services team is available to you throughout the Web design process, ensuring that your website reflects your unique needs and preferences.

There are two plans, which include website design, hosting, and up to 30 minutes of Site Updates per month. Additional Updates minutes can be purchased in 30 minute blocks, if needed.

Standard
Includes a 5-page website built from an extensive collection of professionally designed page layouts. You choose the layout, colors, and site organization.
Deluxe
Includes a 20-page website built from an extensive collection of professionally designed page layouts. This plan also includes custom designed graphics and a custom header for your website.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ