ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What do I do after I purchase a logo design?

After you purchase a custom logo design, we gather information from you through our Interactive Online Interview. The Interactive Online Interview lets you participate in the creation of your logo and help your designer create the logo you want.

You can stop the interview process at any time, and easily return to where you left off. At the end of your interview, you're asked to provide the best method for contacting you so we can review your interview with you.

You can schedule a telephone consultation if you're unable to complete the Interactive Online Interview. To schedule a telephone consultation, or for further information, please call (480) 366-3336.

To Access the Interactive Online Interview

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Custom Design Services.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Dashboard page, go to the Actions menu for the project you want to start, and then click Continue Project.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ