ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What do I do if I have trouble connecting to my email account?

If you are having trouble connecting to your email account through an email client, there are several troubleshooting steps you can take. If you need to access your email right away, you can login on your Workspace webmail.

Check your SMTP relay settings

Make sure you have set up SMTP Relay in your email account. For more information about setting up SMTP Relay, see Checking your SMTP Relay Settings.

Check your mail server names

  1. Login to your Workspace webmail.
  2. Click Tools.
  3. Click Email Setup Center, you'll find your incoming and outgoing server settings.

Edit your Port Settings

Your internet provider might block your email clients' default port settings. If they do, you can use these alternative ports by selecting the port based on the server name you're using.

Without SSL
Protocol Type Port
IMAP Incoming 143
POP Incoming 110
SMTP Outgoing 25, 80, 3535
With SSL/TLS
Protocol Type Port SSL/TLS
IMAP Incoming 993 SSL
POP Incoming 995 SSL
SMTP Outgoing 465 SSL
SMTP Outgoing 587 TLS

Potential email account limitations

See Email Account Limitations for maximum email and attachment size as well as other limitations that may affect your ability to send email.

  • Check the size of your message
  • Check the number of email addresses on the email
  • Make sure you haven't exceeded your daily relay limit

    One relay consists of one email message sent to each person using the SMTP service. So if you send one email message to 30 people, it counts as 30 relays. Relays are counted on a daily basis.

Set up your email account

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ