ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

ฉันจะต้องทำอย่างไรหากฉันมีปัญหาในการเชื่อมต่อไปที่บัญชีอีเมลของฉัน?

คุณสามารถใช้ Workspace Webmail เพื่อส่งและรับอีเมลได้ตลอเดเวลา หากคุณมีปัญหาการเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลผ่านโปรแกรมอีเมล คุณสามารถใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้หลายขั้นตอน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: การตั้งระบบโปรแกรมอีเมลสำหรับอีเมลของคุณ คุณจะต้องทราบ POP หรือ IMAP Email Server Settings และพอร์ทของคุณ การหาพวกมัน ไปที่ Email Setup Center และเขียนข้อมูลที่แสดงที่ด้านล่าง Email Server Settings เอาไว้

ตรวจสอบ SMTP Relay Settings ของคุณ

Make sure you have set up SMTP Relay in your email account. For more information about setting up SMTP Relay, see Checking your SMTP Relay Settings.

การตรวจสอบ Mail Server Names (ชื่อเซิร์ฟเวอร์เมล) ของคุณ

เพื่อหาการตั้งค่าเหล่านี้ ไปที่ Email Setup Center และล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ (ทางเลือกอื่น คุณสามารถเข้าไปที่ Email Setup Center จาก Web-Based Email ได้เช่นเดียวกัน แค่ไปที่ Tools และคลิก Email Setup Center.) ให้ดูสิ่งต่อไปนี้:

  • เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า
  • เซิร์ฟเวอร์เมลออกที่ถูกใช้สำหรับการรีเลย์ SMTP

ตรวจสอบ Port Settings (การตั้งค่าพอร์ต) ของคุณ

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอาจจะบล็อคการตั้งค่าพอร์ตของโปรแกรมอีเมลของคุณ หากใช่ คุณสามารถใช้พอร์ททางเลือกเหล่านี้ เพียงแค่เลือกพอร์ทตามชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้งาน

ไม่มี SSL
โปรโตคอล ประเภท พอร์ต
IMAP รับเข้า 143
POP รับเข้า 110
SMTP ส่งออก 25, 80, 3535
มี SSL
โปรโตคอล ประเภท พอร์ต
IMAP รับเข้า 993
POP รับเข้า 995
SMTP ส่งออก 465

ตรวจสอบอีเมล หรือปัญหาบัญชีอีเมล

See Email Account Limitations for maximum email and attachment size as well as other limitations that may affect your ability to send email.

  • ตรวจสอบขนาดข้อความของคุณ
  • ตรวจสอบจำนวนอีเมลแอดเดรสบนอีเมล
  • แน่ใจว่ารีเลย์ไม่ได้เกินขีดจำกัดรายวันของคุณ

    หนึ่งรีเลย์ประกอบด้วย หนึ่งอีเมลที่ถูกส่งไปยังแต่ละคนที่ใช้บริการ SMTP ดังนั้น หากคุณส่งหนึ่งอีเมลไปหาคนจำนวน 30 คน มันจะนับเป็น 30 รีเลย์ รีเลย์ถูกนับแบบรายวัน

ตรวจสอบข้อมูล การตั้งค่าบัญชีอีเมล์ของคุณ (Setting up Your Email Account) เพื่อให้ทำงานกับโปรแกรมอีเมลที่เฉพาะเจาะจง (Specific Email Client)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ