ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What do I do once I buy a Web Store Design?

After you purchase any Web Design Service, log in to the Design Manager where you will see a Welcome Page that outlines the steps in the design process. It is also where you will begin the Interactive Online Interview. The Interactive Online Interview allows you to participate in the creation of your Web Store by exploring the elements that make up a Web Store, gathering important information, and making decisions that help your designer create the perfect site for you.

You can stop at any point during the process and easily return when you're ready to continue. This is convenient and also gives you time to reflect on your answers.

After you complete the Interactive Online Interview, a design professional will follow up with you, answer any questions, and discuss the time line for building your Web Store. The Web Store building process does not begin until all of the content for your site is received by our design team.

If you are unable to complete the Interactive Online Interview, a telephone consultation can be scheduled.

To schedule a telephone consultation, or if you need any further information, or need to change the time of your consultation, please call (480) 366-3336.

Preparing for your Design Consultation

Review these sample questions and have answers ready for your design consultation.

You will be asked to select a page layout from our professionally designed collection. Take a look at our page layouts and pick one or two that you like.

Do you need help getting your Web Store content organized in the Design Manager? See Getting Started with Professional Web Design .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ