ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What do I do when I receive MySQL local connect error?

Error Message:

Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/content/u/s/e/username/html/file.php on line 2

Cause:

This is caused by your script trying to connect to 'localhost' as the MySQL server.  The error displays the exact line that needs to be altered (in this case, it is on /file.php line 2).

Resolution:

To resolve this error, change your database connection string to use the correct server name. This can be found in the MySQL section of your Hosting Control Panel.

Incorrect Example:

mysql_connect("localhost", "username, "password");

Correct Example:

mysql_connect("mysql12.secureserver.net", "username", "password");

For more information see Choosing a Host Name for Your SQL Database.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ