ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What do I do with robots.txt or Meta tags?

Once you have created your robots.txt file, you should upload it to the root (top-level) directory of your Web server.

When you have identified and created the necessary Meta tags, you should paste them in the "head" section of your Web page's HTML.

For more information about robots.txt and Meta tags, see What's the difference between robots.txt and Meta Tags?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ