ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What does Error Opening Domain mean?

If you receive this error, you must change the domain name's DNS through the account where it is registered. If the domain name is registered in another account with us, see Managing DNS for Your Domain Name for information on making changes. If it's registered through another registrar, contact them for assistance.

This error occurs when you use the Hosting Control Panel to adjust a domain name's DNS settings, but the hosting account does not have control of the domain name's DNS records.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ