ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

อีเมลตีกลับหมายความว่าอย่างไร

เมื่อไม่สามารถส่งข้อความออกได้ ข้อความนั้นก็จะกลับมาพร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด (หรือที่เรียกว่าการตีกลับ) ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถส่งได้ หากข้อความไม่สามารถส่งได้ ให้ดูรหัสข้อผิดพลาดด้านล่างเพื่อจะได้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาและจะแก้ไขอย่างไร

ข้อผิดพลาดในการตีกลับจะแสดงในข้อความที่ได้รับ ข้อความจะมีลักษณะเช่นนี้ใน Outlook แต่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลที่ปฏิเสธข้อความ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ใช้ Ctrl+F (Windows) หรือ Cmd+F (macOS) เพื่อค้นหาคำสำคัญ

หมายเหตุ: ตัวอย่างเหล่านี้ใช้โดเมน coolexample.com และที่อยู่อีเมลของโดเมนนี้ holly@ คุณต้องเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของคุณเอง

นี่คือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด:

การตีกลับอีเมลที่พบบ่อย

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
421 เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ลองอีกครั้งในภายหลัง IB101 คิวอีเมล์กำลังประสบกับปริมาณที่สูงกว่าปกติอีเมล์ ลองอีกครั้งในภายหลัง

การตีกลับที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้รับ

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
พื้นที่จัดเก็บของบัญชีมีจำกัด พื้นที่จัดเก็บบัญชีของผู้รับถึงขีดจำกัดและไม่สามารถรับอีเมลได้ในขณะนี้ ผู้รับต้องล้างข้อมูลออกจากโฟลเดอร์ที่ใข้รับอีเมลเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับอีเมลเพิ่มเติม
ไม่มีบัญชี ไม่มีอีเมลที่ผู้ส่งส่งถึง ตรวจสอบว่าระบุอีเมลของผู้รับอย่างถูกต้อง
บัญชีถูกปิดใช้งาน มีบัญชีของผู้รับแต่มีการปิดใช้งานความสามารถในการรับเมล โดยปกติบัญชีเหล่านี้จะถูกปิดใช้งานโดยถาวร แต่คุณสามารถลองส่งอีเมลอีกครั้งในภายหลัง
หมดเวลาส่ง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ลองอีกครั้งในภายหลัง
ข้อความนี้วนซ้ำ ทั้งที่มีบรรทัดผู้รับของฉันแล้ว (#5.4.6) บัญชีผู้รับกำลังส่งต่อข้อความวนไป กรณีนี้โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากผู้รับมีสองที่อยู่ซึ่งต่างฝ่ายต่างส่งต่อให้กัน ผู้รับต้องแก้ไขการตั้งค่าการส่งต่อ

การตีกลับเนื่องจากผู้รับไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
550 ไม่พบผู้รับ นี่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ลบผู้รับที่ไม่ถูกต้องจากอีเมลของคุณ
451 ขออภัย ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ SMTP ได้ ฉันจะไม่ลองส่งอีกแล้ว ข้อความนี้อยู่ในคิวนานเกินไป

ที่อยู่อีเมลของผู้รับสะกดผิด

หรือผู้ให้บริการอีเมลของผู้รับบล็อคข้อความที่ส่งจากที่อยู่นี้

ตรวจดูที่อยู่อีเมลว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่

หากคุณส่งไปให้ผู้รับเป็นกลุ่ม คุณต้องติดต่อแต่ละที่อยู่เพื่อระบุว่าข้อผิดพลาดเกิดจากใคร

การตีกลับอันเกี่ยวเนื่องกับผู้ส่ง

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
535 ไม่อนุญาตให้รับรองความถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ IBSMTP IB401 ไม่อนุญาตให้รับรองความถูกต้องสำหรับจดหมายขาเข้า อย่าพยายามที่จะรับรองความถูกต้องเมื่อมีการส่งจดหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้
550 holly@coolexample.com ไม่อนุญาตให้ที่อยู่ "ผู้ส่ง" ว่างเปล่า ระบุที่อยู่ผู้ส่งที่ถูกต้อง IB501 ช่อง "ผู้ส่ง" ข้อความอีเมลว่างเปล่า เพิ่มที่อยู่ "ผู้ส่ง" ที่ถูกต้องและพยายามส่งอีเมลอีกครั้ง
550 ไม่อนุญาตให้ใช้ที่อยู่ IP ของ holly@coolexample.com เป็น ที่อยู่ ผู้ส่ง กรอกที่อยู่ผู้ส่งที่ถูกต้อง IB502 ไม่สามารถส่งข้อความอีเมล "จาก" ที่อยู่ IP เพิ่มที่อยู่ "ผู้ส่ง" ที่ถูกต้องและพยายามส่งอีเมลอีกครั้ง
550 coolexample.com โดเมนผู้ส่งไม่ถูกต้อง กรอกที่อยู่ผู้ส่งที่ถูกต้อง IB506 โดเมนไม่ได้มีระเบียน MX หรือที่อยู่ IPที่ถูกต้อง หรือมีปัญหาในระหว่างการค้นหา DNS เมื่อมีการส่งอีเมล ยืนยันว่าคุณกำลังส่งจากโดเมนที่ถูกต้อง จากนั้น ให้ยืนยันว่าโดเมนมีระเบียนข้อมูล DNS โดยหา DNS ภายนอก หาก DNS ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขก่อน จึงจะส่งอีเมลได้อีกครั้ง
550 ระเบียนข้อมูล SPF ของ holly@coolexample.com ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่า SPF ของคุณ และลองอีกครั้ง IB508 โดเมนของที่อยู่อีเมลที่ส่งออกมีระเบียนข้อมูล SPF ที่ไม่อนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งออกทำการส่งอีเมลออกจากโดเมน ปรับเปลี่ยนระเบียนข้อมูล SPF เพื่อรวมเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามใช้ส่ง หรือลบระเบียนข้อมูล SPF ออกจากโดเมน
421 ถูกปฏิเสธชั่วคราว DNS ย้อนกลับสำหรับ IP นี้ล้มเหลว IB108 ที่อยู่ IP ที่พยายามส่งอีเมลไม่มีการตั้ง DNS ย้อนกลับหรือการค้นหาข้อมูล DNS ล้มเหลว ก่อนการส่งอีเมลอีกครั้ง ตรวจสอบที่อยู่ IP ที่ส่งว่ามีการตั้ง DNS ย้อนกลับหรือไม่

การตีกลับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
552 ข้อความนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ตเห็นว่าเนื้อหาเป็นสแปม IB212 อีเมลมีลิงก์ เอกสารแนบ หรือรูปแบบที่ตัวกรองของเราจับได้ว่าเป็นสแปม รวมตัวเลือกสำหรับปฏิเสธเข้าร่วมในข้อความอีเมลของคุณ จากนั้น ให้ตรวจสอบรายการส่งของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณส่งถึงผู้รับที่เลือกที่จะเลือกเข้าร่วมเพื่อรับอีเมลของคุณเท่านั้น หากคุณรู้สึกว่ามีการติดธงข้อความนี้เป็นสแปมโดยเกิดจากความผิดพลาด ให้ขอสำเนาข้อความต้นฉบับที่พยายามส่ง แล้วรายงานข้อผิดพลาดของข้อความย้อนกลับ
552 ข้อความที่ติดไวรัสถูกปฏิเสธ IB705 อีเมลมีลิงก์ เอกสารแนบ หรือรูปแบบที่ตัวกรองจับได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไวรัส รวมตัวเลือกสำหรับปฏิเสธเข้าร่วมในข้อความอีเมลของคุณ จากนั้น ให้ตรวจสอบรายการส่งของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณส่งถึงผู้รับที่เลือกที่จะเลือกเข้าร่วมเพื่อรับอีเมลของคุณเท่านั้น หากคุณรู้สึกว่ามีการติดธงข้อความนี้เป็นสแปมโดยเกิดจากความผิดพลาด ให้ขอสำเนาข้อความต้นฉบับที่พยายามส่ง แล้วรายงานข้อผิดพลาดของข้อความย้อนกลับ

การตีกลับเนื่องจากการจำกัดปริมาณรับส่ง

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
452 ข้อความนี้มีผู้รับจำนวนมากเกินไป ลดจำนวนผู้รับลงและลองอีกครั้ง IB605 ข้อความได้พยายามส่งเมลไปยังผู้รับจำนวนมากเกินไป ลดจำนวนผู้รับลงและลองอีกครั้ง
421 ปฏิเสธการเชื่อมต่อ IP นี้มีหลายเซสชันมากเกินไป ลดจำนวนเซสชันที่ดำเนินการพร้อมกัน IB007 ที่อยู่ IP นี้มีเซสชั่นเปิดอยู่จำนวนมากในขณะนี้ ลดจำนวนเซสชันที่ดำเนินการพร้อมกัน และลองอีกครั้ง
554 IP นี้ถูกบล็อคชั่วคราวเนื่องจากพยายามส่งข้อความที่มีเนื้อหาที่สังคมอินเทอร์เน็ตเห็นว่าเนื้อหาเป็นสแปมมากเกินไป IB110 ที่อยู่ IP นี้ได้พยายามที่จะส่งหลายข้อความที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสแปมและถูกบล็อคเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หากคุณไม่ได้ส่งสแปม คุณจะต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อดูว่าทำไมที่อยู่ IP ของคุณจึงส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก ในระบบของคุณมีบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหา และคุณจะต้องแก้ไขปัญหา

C3: เพื่อระบุและยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่ IP คุณสามารถค้นหาที่อยู่ IP ผ่าน DNSstuff หรือรีจิสทรี IP ได้ เช่น arin.net (สหรัฐฯ และแคนาดา), ripe.net (ยุโรป), lacnic.net (อเมริกากลางและใต้), afrinic.net (แอฟริกา) และ apnic.net (เอเชีย/แปซิฟิก)

554 IP นี้ถูกบล็อคสำหรับวันนี้เนื่องจากพยายามส่งข้อความที่มีเนื้อหาที่สังคมอินเทอร์เน็ตเห็นว่าเนื้อหาเป็นสแปมมากเกินไป IB111 ที่อยู่ IP นี้ได้พยายามที่จะส่งหลายข้อความที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสแปมและถูกบล็อคเป็นเวลาหนึ่งวัน ตรวจสอบเนื้อหาในข้อความของคุณ และลองอีกครั้งในภายหลัง
554 IP นี้ถูกบล็อคชั่วคราวเนื่องจากพยายามส่งจดหมายถึงผู้รับที่ไม่ถูกต้องมากเกินไป IB112 ที่อยู่ IP นี้ได้พยายามที่จะส่งเมลไปหาผู้รับที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากจนเกินไปและถูกบล็คอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ตรวจสอบรายชื่อผู้รับและลองอีกครั้งในภายหลัง
554 IP นี้ถูกบล็อคสำหรับวันนี้เนื่องจากพยายามส่งจดหมายถึงผู้รับที่ไม่ถูกต้องมากเกินไป IB113 ที่อยู่ IP นี้ได้พยายามที่จะส่งเมลไปหาผู้รับที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากจนเกินไปและถูกบล็อคหนึ่งวัน ตรวจสอบรายชื่อผู้รับและลองอีกครั้งในภายหลัง
550 IP นี้ส่งข้อความมากเกินไปในชั่วโมงนี้ IB504 ที่อยู่ IP นี้มีจำนวนข้อความสูงสุดตามที่ได้อนุญาตเอาไว่สำหรับชั่วโมงนั้นแล้ว ลองอีกครั้งในภายหลัง
550 ข้อความนี้เกินจำนวนสูงสุดของข้อความต่อเซสชันแล้ว กรุณาเปิดเซสชันใหม่และลองอีกครั้ง IB510 ที่อยู่ IP นี้มีจำนวนข้อความสูงสุดตามที่ได้อนุญาตเอาไว่สำหรับเซสชั่นแล้ว ลองอีกครั้งในภายหลัง
550 IP นี้ส่งถึงผู้รับมากเกินไปในชั่วโมงนี้ IB607 ที่อยู่ IP นี้มีจำนวนผู้รับสูงสุดตามที่ได้อนุญาตเอาไว่สำหรับชั่วโมงนั้นแล้ว ลองอีกครั้งในภายหลัง

การตีกลับอันเกี่ยวเนื่องกับ RBL

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
554 ปฏิเสธ RBL ที่อยู่ IP นี้ถูกบล็อคจาก RBL ภายในของเรา ตามลิงก์ในจดหมายแจ้งย้อนกลับเพื่อส่งคำขอให้ลบที่อยู่ IP นี้
554 การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธ IP นี้มีชื่อเสียงไม่ดีบนCloudmark Sender Intelligence (CSI) IB103 IP นี้ชื่อเสียงไม่ดีบน Cloudmark Sender Intelligence (CSI). ตรวจสอบ Cloudmark Sender Intelligence เพื่อดูชื่อเสียงของ IP ที่ส่ง
554 การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธ IP นี้อยู่ในรายชื่อ Spamhaus Block List (SBL) IB104 IP นี้อยู่ในรายชื่อ Spamhaus Block List ตรวจสอบเพื่อดูว่า IP นี้อยู่ในรายชื่อ Spamhaus Block List หรือไม่.
554 การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธ IP นี้อยู่ในรายชื่อ Exploits Block List (XBL) IB105 IP นี้อยู่ใน Spamhaus Exploits Block List ตรวจสอบเพื่อดูว่า IP นี้อยู่ในรายชื่อ Spamhaus Exploits Block List หรือไม่.
554 การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธ IP นี้อยู่ในรายชื่อ Policy Block List (PBL) IB106 IP นี้อยู่ในรายชื่อ Spamhaus Policy Block List ตรวจสอบเพื่อดูว่า IP นี้อยู่ในรายชื่อ Spamhaus Policy Block List หรือไม่

การตีกลับ Microsoft 365 ที่พบบ่อย

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตีกลับ สาเหตุของข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหา
IMCEAEX-_O=
CHOST_OU=EX
CHANGE+20AD
MINISTRATIVE
+20GROUP+20+28F
YDIBOHF23SPDLT
+29_CN=RECIPIENTS_
CN =coolexample@ex2.
secureserver.net #550
5.1.1 RESOLVER.ADR.
ExRecipNot
Found; ไม่พบ ##
มีรายการที่แคชจากรายการชื่อเล่นของคุณหรือคุณลบไฟล์แคชชื่อเล่นออกไป ลองล้างข้อมูลรายการที่แคชจากรายการชื่อเล่นของคุณหรือลบไฟล์แคชชื่อเล่นของคุณ
550 5.4.1 ที่อยู่ผู้รับถูกปฏิเสธ: การเข้าใช้งานถูกปฏิเสธ AS(201806281) ระบบของผู้รับไม่รู้จักที่อยู่นี้ เช่น อีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากปัญหา DNS หรือไม่ได้ตั้งค่าที่อยูู่ผู้รับให้รับอีเมล ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณกรอกที่อยู่อีเมลถูกต้อง ยืนยันว่าโดเมนของผู้รับและเรคคอร์ด MX มีการกำหนดค่าที่ถูกต้องสำหรับ Microsoft 365 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตรวจสอบและจัดการระเบียนข้อมูล MX ของฉัน
550 5.1.8 การเข้าใช้งานถูกปฏิเสธ ผู้ส่งขาออกไม่เหมาะสม ผู้ส่งขาออกไม่เหมาะสม - ข้อความที่ส่งจากบัญชีอีเมล Microsoft 365 อาจละเมิด นโยบายต่อต้านสแปมของ Microsoft ตรวจดูว่าข้อความถูกส่งออกไปโดยเจตนาจากที่อยู่อีเมลนั้นหรือไม่ จากนั้น ส่งคำขอให้เลิกบล็อคอีเมล
550 5.7.705 บริการไม่พร้อมให้ใช้งาน การเข้าใช้งานถูกปฏิเสธ ผู้เช่าเกินขีดจำกัด ผู้เช่าเกินขีดจำกัด - ข้อความที่ส่งจากองค์กร Microsoft 365 ซึ่งอาจละเมิด นโยบายต่อต้านสแปมของ Microsoft ตรวจดูว่าข้อความถูกส่งออกไปโดยเจตนาจากที่อยู่อีเมลนั้นหรือไม่ จากนั้น ส่งคำขอให้เลิกบล็อคอีเมล
องค์กรของคุณไม่อนุญาตให้ส่งต่อภายนอก ตามค่าเริ่มต้น Microsoft ไม่อนุญาตให้ส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลภายนอก แก้ไข นโยบายกรองสแปมขาออก ของคุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม