ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What file displays when someone browses to my domain name?

When a visitor types your domain name in to their browser they are automatically directed to your website's default file. For example, to go to Yahoo!, you type yahoo.com. It doesn't show up in your browser, but you're actually looking at the index.html page. Try it yourself, type yahoo.com/index.html in your browser.

You might have guessed, index.html file is a default file. If it's the only default file in the root directory, it automatically displays when someone goes to your domain name.

If you have more than one default file in a directory, the server decides which one takes priority, and then displays that file. Understanding the order the files are served is key to making sure the correct page displays on your website.

Valid default file names depend on which type of hosting account you have. For more information, see What type of hosting account do I have?

Windows

 1. default.asp
 2. default.html
 3. default.htm
 4. default.aspx
 5. default.php
 6. default.shtml
 7. default.shtm
 8. index.html
 9. index.htm
 10. index.asp
 11. index.php
 12. index.shtml
 13. index.shtm
 14. home.html
 15. home.htm
 16. home.shtml
 17. home.shtm
 18. welcome.html
 19. welcome.asp

You can also change your hosting account's default file (more info).

Note: PHP files are not supported on IIS6 shared hosting account (more info).

Linux

 1. default.html
 2. default.htm
 3. index.php
 4. index.shtml
 5. index.html
 6. index.htm
 7. home.html
 8. home.htm
 9. index.php5
 10. welcome.html
 11. welcome.htm

Note: Linux hosting file structures are case sensitive.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ