ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

จะเกิดอะไรขึ้นหากชื่อโดเมนหมดอายุ

เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุลง ชื่อจะผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่ระบบจะปล่อยชื่อสู่ตลาดเปิด GoDaddy จะส่งอีเมลต่ออายุสองอีเมลไปยังเจ้าของบัญชี GoDaddy ก่อนวันหมดอายุ และหนึ่งอีเมลหลังโดเมนหมดอายุ ด้านล่างคือลำดับเวลาตามชื่อโดเมน .com

หมายเหตุ: ลำดับเวลาเหล่านี้จะไม่ใช้กับชื่อโดเมน ccTLD

วันหลังการหมดอายุ การดำเนินการ
วันที่ 1 เราจะทำการเรียกชำระเงินครั้งแรกจากทั้งหมดสามครั้งเพื่อต่ออายุชื่อโดเมน หากการเรียกเก็บเงินล้มเหลว ชื่อโดเมนจะหมดอายุและระบบจะทำการฝากโดเมน ผู้ลงทะเบียนสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
วันที่ 4 เราจะทำการเรียกเก็บเงินครั้งที่สอง ผู้ลงทะเบียนยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว็บไซต์หรือบริการอีเมลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนอาจถูกขัดขวางได้
วันที่ 12 เราจะทำการเรียกชำระเงินครั้งทีสามและเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อต่ออายุชื่อโดเมน ยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยผู้จดทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
วันที่ 19 ผู้ลงทะเบียนสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยมีค่าใช้จ่ายการต่ออายุหนึ่งปี บวกค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน $80
วันที่ 25 เราจะเพิ่มชื่อโดเมนไปยังการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว
วันที่ 31 อาจไม่สามารถไถ่ถอนโดเมนได้อีกต่อไป
วันที่ 36 การประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วสิ้นสุดลง หากไม่มีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วและไม่มีผู้ประมูลในการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว เราจะประกาศขายชื่อโดเมนในการประมูลแบบการซื้อหลังปิดประมูล
วันที่ 41 การประมูลแบบการซื้อหลังปิดประมูลสิ้นสุดลง
วันที่ 42 เราจะคืนชื่อโดเมนไปที่รายการทะเบียน รายการทะเบียนอาจเก็บโดเมนไว้ก่อนปล่อยให้ลงทะเบียนตามปกติ

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 18 หากผู้ลงทะเบียนต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 42 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน $80.00 ชื่อโดเมนอาจไม่มีให้เพื่อการต่ออายุหลังวันที่ 30 หากโดเมนสามารถต่ออายุและแลกคืนจากรายการทะเบียนได้หลังจากวันที่ 42 คุณจะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน $80.00


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ