ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว

การจองชื่อโดเมนที่ ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นบริการที่พยายามรับโดเมนที่จดทะเบียนในปัจจุบันเมื่อพร้อมใช้งาน การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับโดเมน ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันอาจต่ออายุโดเมนหรือเราอาจรวบรวมโดเมนให้คุณไม่สำเร็จ ขั้นตอนการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณจดทะเบียนโดเมนอยู่

โดเมนที่กำลังจะหมดอายุที่ GoDaddy

 1. จองชื่อโดเมนและ ตั้งค่า โดเมนใหม่
 2. ตรวจสอบโดเมน เพื่อรับการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสถานะวันหมดอายุหรือเนมเซิร์ฟเวอร์
 3. โดเมนจะเข้าสู่การประมูล ผู้รับจดทะเบียนจะปล่อยโดเมนเมื่อถึงวันที่มีอยู่ (คำนวณโดยใช้วันที่หมดอายุปัจจุบันระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุและระยะเวลาไถ่ถอนหากมี) ในเวลานี้โดเมนจะเข้าสู่การประมูลสาธารณะเป็นเวลา 10 วันที่คุณต้องเข้าร่วม
  • หากคุณจองการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นคนแรกเราจะส่งการเสนอราคาเริ่มต้นที่ $ 10 ในนามของคุณและเราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับการประมูลให้คุณ หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าคุณคุณสามารถเสนอราคาที่สูงกว่า ใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น หรือเก็บการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันเพื่อลองอีกครั้งในครั้งต่อไปที่หมดอายุ
  • หากคุณไม่ได้จองการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วครั้งแรกคุณสามารถเริ่มประมูลในการประมูลได้
 4. การประมูลสิ้นสุดลง แต่ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
  • หากคุณชนะการประมูล แต่ผู้ลงทะเบียนปัจจุบันต่ออายุชื่อโดเมนโดเมนดังกล่าวจะไม่ถูกย้ายไปยังบัญชีของคุณ
  • หากคุณชนะและผู้จดทะเบียน ไม่ ต่ออายุชื่อโดเมนเราจะย้ายโดเมนไปยังบัญชีของคุณภายใน 45 วันด้วยการจดทะเบียนหนึ่งปี
  • หากคุณไม่ชนะคุณสามารถ ใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น หรือเก็บการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันเพื่อลองอีกครั้งในครั้งต่อไปที่หมดอายุ

โดเมนที่กำลังจะหมดอายุในผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

 1. จองชื่อโดเมนและ ตั้งค่า โดเมนใหม่
 2. ตรวจสอบโดเมน เพื่อรับการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสถานะวันหมดอายุหรือเนมเซิร์ฟเวอร์
 3. GoDaddy จะพยายามยึดโดเมนหลังจากที่ผู้รับจดทะเบียนเผยแพร่โดเมนในวันที่พร้อมให้บริการ เราจะพยายามต่อไปจนกว่าเราหรือนายทะเบียนรายอื่นจะได้โดเมน หากเรายึดโดเมน:
  • และคุณเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวที่มีการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วเราจะมอบชื่อโดเมนให้คุณโดยไม่มีการประมูล
  • และมีผู้จองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วหลายรายเราขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมการประมูลส่วนตัวที่มีเพียงผู้ที่ถูกจองชื่อเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้
   • หากคุณจองการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นคนแรกเราจะส่งการเสนอราคาเริ่มต้นที่ $ 10 ให้คุณและเราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับการประมูลให้คุณ หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าคุณคุณสามารถเสนอราคาที่สูงกว่า ใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น หรือเก็บการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันเพื่อลองอีกครั้งในครั้งต่อไปที่หมดอายุ
  • และคุณไม่ได้จองคำสั่งซื้อครั้งแรกคุณสามารถเริ่มเสนอราคาในการประมูลได้

  หากเราเก็บข้อมูลโดเมนไม่สำเร็จเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วไม่สำเร็จ คุณสามารถ ใช้เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วกับชื่อโดเมนอื่น หรือเก็บการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันเพื่อลองอีกครั้งในครั้งต่อไปที่หมดอายุ

  • หากโดเมนผ่านการประมูลการประมูลจะสิ้นสุดลง

  ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  ข้อมูลเพิ่มเติม