ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What happens after I fill out the Merchant Account paperwork?

After you complete the online application, your Merchant Account provider will contact you, either by phone or email, within 72 business hours. The information you receive could be a request for additional information and/or a decision on your application.

Expected approval and deployment time for your Merchant Account:

  • Standard/U.S. Merchant Account: 5 Days
  • Specialty Merchant Account: 5 Days
  • International Merchant Account: 4 Weeks

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ